ศัลยกรรมแต่งหรือศัลยศาสตร์แต่งเป็นสาขาย่อยวิทยาหนึ่งของศิลยศาสตร์คือวิทยาที่สำหรับการ ผ่าตัดโดยตัดเส้นเฉพาะการผ่าตัดที่ข้องเกี่ยวกับสัดส่วนที่จักบังเกิดให้มองดูพาเหียรกายให้ทัศนะประจำ (FORM) พร้อมทั้งมีการเข้าทำงานที่ดี (Function) โดยจักเชี่ยวชาญแยกย่อยตามจุดมุ่งหมายนี้ออกเป็น 2 อะไหล่คือ

1. ศัลยศาสตร์เสริมสร้าง (Reconstructure Plastic Surgery)เป็นการผ่าตัดลงโทษข้อผิดพลาดประจำของสัดส่วนหรือความง่อยที่มีมาอย่างไรก็ตามการบังเกิด หรือเกิดขึ้นต่อจากนั้นจากพลิกคว่ำ เช่นการผ่าตัด ลงโทษ ปากแหว่งเพดานโหว่ การผ่าตัด โรคมะเร็งแนวมงคลษะพร้อมทั้งคอศัลยกรรมพลิกคว่ำแนวเค้าหน้า ศัลยกรรมทางมือ พลิกคว่ำจากความร้อน (Burns) เจือปนทั้งความง่อยที่ตามมา

2. ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวย (Cosmetic Plastic Surgery)คือการผ่าตัด เพื่อความลออในคนที่ประจำให้ทัศนะดีขึ้น เช่นการผ่าตัดพยุงจมูก นัยเนตร 2 ชั้น ฉุดหน้า พยุงอุระ การผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ เป็นต้น

ศัลยกรรมแต่งหมายความว่า

1. ทำเพื่อความลออคือคนประจำสวยน้อยทำให้สวยมาก

2. เป็นศัลยกรรมแต่งเสริมสร้างคนที่มีความง่อยอย่างไรก็ตามการบังเกิด หรือตระกูล ติดเชื้อจาการเกิดพลิกคว่ำ หรือผ่าตัดโรคมะเร็ง ทำให้มีสัดส่วนพิกลพิการเคลื่อน ต่อจากนั้นจักหลุด แต่งเสริมสร้างให้เขาดำรงอยู่ในเข้าสังคมได้ระบิลมีความเกษมสันต์

ปัจจุบันคนที่ชื่นชอบทำศัลยกรรม ชื่นชอบทำอะไหล่ใดของกายโดยทั่วไปมีผู้มาตะขอรับศัลยกรรมเสริมแต่ง คือ นัยเนตร ระดับ 1 จมูก ระดับ 2 พร้อมทั้ง พระถันระดับ 3 ศัลยกรรมเค้าหน้าเป็นพิเศษฉุดเค้าหน้า ดูดซับไขท้อง ก้น ขา เนื่องด้วยเชิงศัลยกรรมปลูกข้าพระพุทธเจ้าเป็นอันตายหนึ่ง

การทำศัลยแต่งเพื่อเยียวยาโรคภัยฤๅได้บ้างศัลยกรรมแต่งลงโทษความง่อย ควรแต่งอย่างไรก็ตามหัวจรดบาทเสริมสร้างความง่อย สัดส่วนพิลึก เช่น ลำแขน ขา ลำตัว เคลื่อนตราบใดบาท ความง่อยบางรายเกิดมาตั้งแต่การบังเกิด หรือติดเชื้อ พร้อมทั้งการผ่าตัดหยิบยกมะเร็งออกจากกาย

สารซิลิรากคือฤๅคือสารเคมีเหล่าหนึ่ง เป็นทวิรทเกิดจากเม็ดทรายพร้อมทั้งซิลิการ์ ที่กำเนิดออกมามี 2 ระดับ คือ

- ชดใช้ในอุตสาหกรรม เช่นน้ำมันหล่อลื่น

- ชดใช้ทางการนายแพทย์ต้องทำให้หมดจดทวิรทซิลิราก แยกย่อยเป็น 4 ระดับ 1. เป็นของเหลว 2. เป็นกระบิ 3. เป็นท่อน 4. ประเภทดังฟองน้ำ

สารซิลิรากเป็นของเหลว ทางการนายแพทย์จักไม่ชื่นชอบชดใช้ ชดใช้ในเหตุที่เป็นแผลยุบ แม้ชดใช้มาก ๆ ทวิรทซิลิรากจักเคลื่อนขันธ์ดำรงอยู่อะไหล่ใดส่วนหนึ่งของกาย จักทำให้เกิดการอักเสบ พร้อมทั้งผิดกฎหมาย ถ้าชดใช้พ่นต่อจากนั้นจักแข็งๆปวด

ซิลิรากกระบิ ชดใช้เป็นท่อน้ำเกลือทะเล หรือชดใช้เคลื่อนอาบตัวกระตุ้นหัวจิตหัวใจอะไหล่ที่เป็นท่อน ชดใช้พยุงจมูกที่อยากได้ให้มั่นคง ชดใช้ทำเป็นข้อเทียมเท่าอะไหล่ประเภทฟองน้ำ ไม่มีการกำเนิดออกมาชดใช้ โดยมากชดใช้ในที่อ่อนนิ่ม เช่น เค้าหน้าทุก เหล่ายกเว้นซิลิรากเหลวต่อจากนั้น ถ้าเราชดใช้ระบิลเผงพร้อมทั้งหมดจด พอเพียงมีสยุมพรปรก จักไม่มีรุนแรง