เนื่องจากแอร์แบบสิงหบัญชร, แบบทางแยกแง่มุม และแบบ Packaged Unit แตกต่างก็มีข้อดี ข้อบกพร่อง และมีประเด็นในการติดตั้งพำนัก โดยเฉพาะเรื่องที่ว่างห่างไกลระหว่าง Condensing Unit กับ FCU ซึ่งห่างไกลไม่ได้มากนักในข้อความของแอร์แบบทางแยกแง่มุม, แง่มุมชุดแต่งกายสิงหบัญชรก็ทัศนะไม่น่าพึงพอใจ และเสียงดัง, ชุดแต่งกาย Packaged Unit ก็ยังมีเสียงดังและการสั่งการอุณหภูมิก็ยังไม่อย่างมั่นเหมาะด้วยเหตุที่การสั่งการอุณหภูมิสิงการกันต์-ต่อของคอมเพรสเซอร์ด้วยเหตุนั้นแล้วจึงได้มีการนำเครื่องมือทำน้ำหนาว เมื่อทำน้ำหนาวก่อนจากนั้นแล้วจึงกินน้ำหนาวนี้เป็นตัวกลางในการส่งทะลวงความหนาวถัดให้กับ FCU หรือ AHU อีกพาดหนึ่ง

โครงสร้างของเครื่องมือทำน้ำหนาวก็เท่าเทียมกับแอร์ทุกตระกูล คือ มีวงจรการทำความหนาว (Refrigeration Cycle) เท่าเทียมเริ่มแรก เพียงแต่แทนที่ที่อีวาโปเรเตอร์จะทำความหนาวให้ลมฟ้าอากาศโดยตรงจุดก็แต่กลับไปทำความหนาวให้กับน้ำก่อน เมื่อน้ำหนาวจากนั้นแล้วจึงกินน้ำเป็นตัวกลางออกอากาศความหนาวถัด

สาเหตุที่ต้องกินน้ำเป็นตัวกลางออกอากาศความหนาวนี้ด้วยเหตุที่น้ำเป็นได้สูบแยกออกไปได้ไกลๆโดยไม่มีปมปัญหา จะรั่วน้อยก็ช่างเถิดและการสั่งการจำนวนน้ำก็ทำได้หวานคอแร้งซึ่งก็จะมีผลทำให้การสั่งการอุณหภูมิทำได้หวานคอแร้งและตรงขึ้นการที่ไม่มีคอมเพรสเซอร์พำนักกับ FCU หรือ AHU เท่าเทียมกับเครื่องมือ Packaged Unit ก็ทำให้ไม่มีปมปัญหาเสียงดังแผ้วพานจากคอมเพรสเซอร์

Air Cooled Water ชิลเลอร์

ก็คือเครื่องมือทำน้ำหนาวที่สิงการขับถ่ายความร้อนด้วยลมฟ้าอากาศรูปร่างของงานที่กินเครื่องมือทำน้ำหนาวแบบนี้จะเป็นรูปร่างของงานที่มีความต้องประสงค์ความหนาวไม่มากนัก (มักจะไม่พ้น 500 หนึ่งพันกิโลกรัมความหนาว) ซึ่งต้องประสงค์ความฉลุยในการติดตั้ง และต้องประสงค์ตัดทอนการงานการคุ้มครองรักษาหรือจะกินในโครงการที่ขาดแคลนน้ำหรือไม่มีน้ำที่มีคุณค่าพอจะมากินขับถ่ายความร้อนของเครื่องมือได้ ถึงกระนั้นก็ตามเครื่องมือที่ขับถ่ายความร้อนด้วยลมฟ้าอากาศก็ย่อมที่จะกินไฟมากกว่าเครื่องมือที่ขับถ่ายความร้อนด้วยน้ำ (โดยดาษเครื่องมือทำน้ำหนาวแบบขับถ่ายความร้อนด้วยลมฟ้าอากาศกินไฟประมาณการ 1.4 – 1.6 กิโลวัตต์/หนึ่งพันกิโลกรัม)

น้ำหนาวจากเครื่องมือทำน้ำหนาว จะถูกเครื่องสูบน้ำหนาว (Chilled Water Pump) แยกออกเข้ามาไปสู่กระบิลไปยัง FCU และ AHU โดยอุณหภูมิน้ำหนาวนี้จะพำนักที่ประมาณการ 7 องศาเซลเซียส เมื่อกินงานทะลวง FCU หรือ AHU จากนั้น จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นประมาณการ 12 องศาเซลเซียสก็จะถูกส่งแต่กลับมายังเครื่องมือทำน้ำหนาวอีกหนหนึ่ง

ระบบส่งน้ำหนาวนี้สิงอุทกธารหนาว (Chilled Water Pipe) มีทั้งท่อส่งน้ำหนาว (Supply Chilled Water Pipe) และอุทกธารหนาวแต่กลับ (Return Chilled Water Pipe) ซึ่งจะต้องห่อฉนวนเพื่อดูแลรักษาน้ำยึดท่อ (Condensation) ด้วยเหตุที่ความหนาวของท่อจะทำให้ความเปียกชื้นพระราชวังในลมฟ้าอากาศมายึดเป็นพินทุที่ท่อ

คอมเพรสเซอร์ที่กินมักจะเป็นคอมเพรสเซอร์แบบลูกหลานสูบสมมตมีสัดส่วนใหญ่ไม่ช้าก็อาจหาญจะมีตระกูลที่เป็นตะปูควง แง่มุมตระกูลที่เป็นหอยโข่งจะมีกินเฉพาะเครื่องมือสัดส่วนใหญ่จริงๆ ขนาดนั้นที่ออกแบบมากินถิ่นบูรพาฉันจะไม่ทัศนานำมากินในประเทศไทย

Water Cooled Water ชิลเลอร์

ในข้อความที่โครงการมีสัดส่วนใหญ่ และมีความต้องประสงค์ความหนาวมากมักจะนิยมกินเครื่องมือทำน้ำหนาวตระกูลนี้ก็เพราะว่าจะมีเครื่องมือทำน้ำหนาวที่มีความสามารถสูงให้เลือกกิน (0.62 – 0.75 กิโลวัตต์/หนึ่งพันกิโลกรัม) ทำให้ได้กระบิลปรับอากาศที่กินไฟน้อยกว่าชุดแต่งกายอื่นๆถึงกระนั้นก็ตามการเลือกกินกระบิลนี้จะต้องมีหอขับถ่ายความร้อนและจะต้องปักใจว่ามีน้ำพอมีคุณค่าควรกับการนำมาเติมที่หอขับถ่ายความร้อน

ลักษณะแบบของเครื่องมือทำน้ำหนาวก็ยังคงเท่าเทียมกับชุดแต่งกาย Air-cooled เพียงแต่แทนที่ที่จะขับถ่ายความร้อนด้วยลมฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงเป็นการขับถ่ายความร้อนด้วยน้ำขนาดนั้นเอง

ระบบอุทกธารขับถ่ายความร้อนหรือที่เพรียกว่า Condenser Water จะทำด้วยเครื่องสูบน้ำขับถ่ายความร้อน (Condenser Water Pump) ทำข้อผูกมัดสูบน้ำเพื่อมาขับถ่ายความร้อนให้กับคอนเดนเซอร์ของเครื่องมือทำน้ำหนาวคอมเพรสเซอร์จะมีทั้งตระกูลลูกหลานสูบ, ตะปูควง และแบบหอยโข่ง