รถบรรทุกแฮนด์ลิฟท์มีแบบอย่างที่ใช้ในการลดผลรวมของความหมั่นเพียรพร้อมกับกำลังพลคนที่จำ เป็นเกี่ยวกับการขนย้ายผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่โกดังพร้อมกับเกี่ยวกับการโหลดพร้อมกับขนย้ายของผลิตภัณฑ์ในแคว้นค้าปลีกในตัวเมือง

ข้อเสียของระดับนี้ในการว่าการวัสดุอุปกรณ์มีความหมั่นเพียรใช้จะต้องวางตนโดยลูกค้าที่ จะสร้างสรรค์พาเลทของผลิตภัณฑ์ที่ทำพาเลทแรงปากเหยี่ยวปากกายากที่จะควบคุมบนบานผิวหน้าที่เอียงพร้อมกับพิถีคนย่างเท้ายัน

ร่วมกันแก้ไขข้อสงสัยที่ได้รับการใช้งานของขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า lifters พาเลทที่ใช้ traction แบตเตอรี่ในการควบคุมไดรฟ์พร้อมกับสัณฐานการเครื่องห้ามล้อของวัสดุอุปกรณ์ ฟังก์ชั่นการเงื้อกระแสไฟฟ้าในระดับนี้ของวัสดุอุปกรณ์ยังลดความหมั่นเพียรที่ใช้ต้องเงื้อผลิตภัณฑ์โดยการทำดูดน้ำที่ต้องกับระดับของวัสดุอุปกรณ์นี้

แต่ค่าครองชีพพร้อมกับสัดส่วนของที่ใช้กระแสไฟฟ้ารถสิบล้อพาเลทได้เป็นปัญหาต่อการสัดส่วนเล็กมัตถกะ กองกลาง ขนในท้องตลาดการชิงชัยดำเกิงมาก เหตุการณ์กระนี้บัดนี้ได้รับการซ่อมแซมพร้อมกับทำให้นำมากับมันการสู่สุคติของรถสิบล้อแฮนด์ลิฟท์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในท้องตลาดบัดนี้การแก้ไขช่องว่างระหว่างชนิดโบราณของวัสดุอุปกรณ์เงื้อพร้อมกับทำกระแสไฟฟ้า movers พาเลท ผลเก็บเกี่ยว ที่ก๋ากั่นจากผู้ก่อกำเนิดเยอรมันเช่น Hanselifter เจือปนฟังก์ชั่นที่ต้องเต็มอกของสัดส่วนใหญ่รถสิบล้อพาเลทขับเคลื่อนลงใน ผลเก็บเกี่ยวไม่ใหญ่กว่ารถสิบล้อที่ทำด้วยตัวเองมือพาเลท ผลเก็บเกี่ยว เหล่านี้มีสัดส่วนเล็กกว่าการพอกพูนผลิตกรรมโดยการปล่อยให้ลูกค้าทำได้ขนย้ายพาเล ทหนักในจำพวกที่มากเกินจาก 1.5 ตันโดยไม่มีความหมั่นเพียรทางกายภาพใด ๆ สัดส่วนที่เล็กกว่าของพวกเขาทำให้พวกเขาถึงที่กะไว้เกี่ยวกับการใช้งานในแคว้นแน่นขนัดเช่นรถต่อท้ายรถสิบล้อต่อท้าย เยอะรถต่อท้ายยัน 40 บัดนี้คุณทำได้โหลด / ขนย้ายด้วยผลิตภัณฑ์โดยการทำเพียงเวลาเดียวในช่วงน้อยกว่า 10 นาที

ปัญหาค่าครองชีพยังได้รับที่อยู่กับเหล่านี้ใหม่มินิรถสิบล้อพาเลทกระแสไฟฟ้าที่มีค่า จับจ่ายถัวที่น้อยกว่า 50% ของค่าครองชีพที่มีสัดส่วนใหญ่รถสิบล้อพาเลทกระแสไฟฟ้า

การย่างก้าวโดดข้ามไปโอกาสหน้านี้ในการว่าการเทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์เป็นได้ข้อมูลในตอนสุดท้ายของ รถสิบล้อแฮนด์ลิฟท์แบบโบราณพร้อมกับปูมโหรความหมั่นเพียรของมาณพส่งส่งให้ความวางวาง ดวงกมลของผมที่ทำให้การงานพร้อมกับซูเปอร์มาร์เก็ตของผมเต็มไปด้วยผลเก็บเกี่ยวเกี่ยวกับ ผมผู้ใช้ประหยัดถ้อยคำ

สิทธิผลดีเพิ่มปริมาณเหล่านี้ลิฟท์ที่ก๋ากั่นมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจที่พวกเขานำไปยังสหรัฐพร้อมกับยุโรปผู้ก่อกำเนิด เปิดเผย ล่าสุดในสนนราคาต่ำด้วยตัวเองทำเงื้อวัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้าไปยังสหรัฐพร้อมกับยุโรปจาก บรรพ์ไกลหูไกลตาได้จ้องการลดลงของส่วนแบ่งการตลาดเกี่ยวกับผู้ก่อกำเนิดในดินแดนของ วัสดุอุปกรณ์เงื้อ อย่างไรก็ตามผู้ก่อกำเนิดจากดินแดนประเทศจีนพร้อมกับประเทศอินเดียเช่นได้นานในการผลิตผลิตภัณฑ์เปรียบ เทคโนโลยีขับรถไป เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน